Podmínky ochrany osobních údajů
V následujícím textu se dozvíte více o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme a proč, kdo k nim má přístup a také např. jaká jsou v této souvislosti Vaše práva.
Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek Tržiště - čerstvé potraviny na dosah.
1. Provozovatel webové aplikace Tržiště
Tržiště - čerstvé potraviny na dosah
Dagmar Kafková Strnadová
Medová 333
Horní Beřkovice 411 85
IČO: 17143110
+420 608 60 57 50
www.trzistenadosah.cz
2. Zásady:
- Tržiště nesbírá víc informací než je nutné a pouze pro legitimní účely - sbíráme pouze údaje nutné k tomu, abyste mohli na Tržišti obchodovat.
- Informace využíváme odůvodněně a transparentně.
- Uchováváme jen potřebné informace.
- Údaje uchováváme jen po nezbytně dlouhou dobu.
3. Jaké údaje o Vás sbíráme a uchováváme a proč
3.1. Údaje nutné pro registraci Uživatele
- Vyžadované údaje se liší podle Statusu Uživatele (typu registrace), podle toho, zda se jedná o placenou či neplacenou službu, protože v případě placené služby (Předplatné) potřebujeme Vaše fakturační údaje.
Status JEN NAKUPUJU
- Uživatel sděluje pouze emailovou adresu.
Status ZAHRÁDKÁŘ a status PROFÍK
- Uživatel sděluje kromě emailové adresy, také jméno/jméno firmy a fakturační údaje.
3.2. Další údaje v Profilu prodávajícího
- Uživatel se statusem ZAHRÁDKÁŘ nebo PROFÍK sděluje také lokalitu prodeje.
3.3. Informace sdílené 3. stranami
- Vaše údaje nepoužíváme pro marketingové účely, a ani jinak neprofitujeme z jejich posktyování 3. stranám.
- Za určitých okolností je odpovědnost za ochranu osobních údajů a ochranu Vašeho soukromí sdílena se třetími stranami, jako jsou poskytovatel webhostingu, bankovní poskytovatel a poskytovatelé elektronické komunikace.
4. Právní základ zpracování
- Tržiště nesmí zpracovávat, používat, ukládat atd. osobní údaje bez Vašeho souhlasu.
- Tento souhlas Tržišti udělujete, když Souhlasíte s Obchodními podmínkami Tržiště a se Zásadami Ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek.
Jaká jsou vaše práva?
5.1. Právo na přístup:
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Přístup ke svým údajům máte v sekci pro správu osobního účtu - panáček v Nastavení a Můj profil a v Mé nastavení.
5.2. Právo na opravu:
Registrovaní uživatelé mohou své údaje sami upravovat v sekci pro správu osobního účtu - panáček v Nastavení a Můj profil.
5.3. Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut):
Máte právo kdykoli požádat o výmaz svých osobních údajů. Pokud budete mít nedokončený obchod s jiným Uživatelem, o smazání Vašeho účtu ho budeme informovat.
Svůj účet můžete sami smazat v sekci pro správu osobního účtu - panáček v Nastavení.
6. Jak uplatňovat svá práva?
Pokud si přejete uplatnit svá práva, jak je uvedeno výše, nebo pokud máte jakékoli otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese info@trzistenadosah.cz
6.1. Jako registrovaný uživatel můžete v sekci osobního nastavení uplatňovat:
- právo na přístup,
- právo na opravu,
- právo na výmaz „tzv. být zapomenut“.
7. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:
Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách a o důležitých změnách Vás budeme informovat na chatu Tržiště nebo emailem.