CO SE NA TRŽIŠTI PRODÁVÁ
Na Tržišti se obchoduje s tímto zbožím:
Na Tržišti najdete opravdu širokou škálu potravin včetně potravin s certifikáty (např. BIO) a potravin produkovaných šetrným způsobem.
POTRAVINY S CERTIFIKÁTY
Na Tržišti mohou prodávat i producenti certifikovaných potravin - BIO, Vím, co jím, Klasa a Regionální potravina, Regionální značky a další. Aby se prodejci mohli pyšnit jedním z těchto certifikátů, musí splnit zákonem jasně vymezené podmínky. Základní přehled najsete zde.
OZNAČENÍ POUŽÍVANÁ JEN NA TRŽIŠTI
K získání uznávaných certifikátů je zapotřebí splnit mnoho podmínek, které jsou pro malé sedláky, natož zahrádkáře, nesplnitelné. Přesto mnoho pěstitelů pěstuje potraviny k životnímu prostředí šetrným způsobem - nepoužívají chemická hnojiva a postřiky, využívají dobré znalosti rostlin, aby pěstováním neznehodnocovali půdu, neplýtvali vodou, podporovali přírodní rozmanitost atd. Nám přijde škoda, aby se tito pěstitelé nemohli také „pochlubit“. Proto u nás najdete tyto potraviny pod názvem „potraviny produkované šetrným způsobem“.
Označení Potraviny produkované šetrným způsobem vzniklo výhradně pro účel prodeje na Tržišti, jinde ho nenajdete.
MINIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO UŽITÍ OZNAČENÍ POTRAVINA PĚSTOVANÁ ŠETRNÝM ZPŮSOBEM:
Rostlinná produkce: Prodejce při pěstování nepoužívá chemické postřiky a hnojiva. Ani po sklizni potraviny chemicky neošetřuje.
Živočišná produkce: Uvědomujeme si, že např. ne každý drobný chovatel, který chová slepice, chce mít certifikát BIO, přesto jeho produkty mohou být na stejné nebo podobné úrovni. Proto dáváme možnost prodávat takové výrobky pod označením Potravina produkovaná šetrným způsobem. Také my vyžadujeme minimální podmínky, aby označení mohlo být užito. Se zvířaty musí být zacházeno podle zásad ekologického zemědělství - po většinu roku umožněn volný výběh, kvalitní krmiva, a naopak žádné hormony a kruté nedůstojné zacházení.
Každý prodejce, který chce použít toto označení, musí do popisu produktu popsat, proč je potravina takto označena. Např. „Rajčata nejsou nijak chemicky ošetřena, hnojena pouze kompostem.“
Chovatel se při používání certifikátu zavazuje, že uvádí pouze pravdivé údaje. Vzhledem k tomu, že nad dodržováním pravidel užití tohoto označení nikdo nedohlíží, asi jediný způsob, jak se přesvědčit o pravdivosti tvrzení chovatele nebo pěstitele je vidět chov, sad, zahradu na vlastní oči při osobním odběru. Na Tržišti věříme na poctivost pěstitelů a chovatelů a zpětnou vazbu od zákazníků.
Také s tímto logem se setkáte pouze na našem Tržišti. Označuje potraviny, které jsou určené ke spotřebě maximálně do 2. dne. Termín spotřeby najdete vždy po „rozkliknutí“ produktu. Koupí takovéto potraviny znatelně ušetříte a navíc zabráníte zbytečnému plýtvání potravinami.