KLASA
Výrobek, který je označen touto značkou, musí být vyroben v Česku, ale suroviny mohou pocházet i ze zahraničí. Značku KLASA uděluje ministr zemědělství (Státní zemědělský intervenční fond) od roku 2003.
Více na www.klasa.cz
Regionální potravina
Výrobky musí být vyrobeny z lokálních surovin (minimálně ze 70 procent z tuzemských surovin, hlavní složka pak beze zbytku tuzemského původu) a mít vazbu na svůj kraj - ať již tradičním způsobem výroby nebo originální regionální recepturou. Značku uděluje ministerstvo zemědělství.
Více na www.regionalnipotravina.cz
Vím, co jím
Logo Vím, co jím na obale potraviny zákazníkovi sděluje, že produkt prošel odborným hodnocením a že je z hlediska nutričních hodnot vhodný pro zdravý životní styl. Schválené výrobky musí splňovat kritéria v následujících kategoriích: trans mastné kyseliny, nasycené mastné kyseliny, sodík (sůl), cukr, v některých kategorií se hodnotí též obsah vlákniny a celková energie.
Více na www.vimcojim.cz
BIO
Značka BIO znamená, že výrobek musí splňovat přísná kritéria odpovídající zásadám ekologického zemědělství. Zakázány jsou geneticky modifikované organismy. U chovu zvířat je kladen důraz na důstojné zacházení se zvířaty, zvířata jsou např. chována ve volných výbězích a krmivo pro ně pochází z lokálních zdrojů. V rostlinné výrobě se nesmí používat umělá, herbicidy, pesticidy atd. Hodnotí se také střídání plodin.
Více na www.pro-bio.cz
Regionální značky
Do projektu asociace regionálních značek se zapojilo 29 regionů, které používají 30 značek. Cílem je podpora malých podniků a ekologicky udržitelného podnikání. V každém z těchto regionů vznikla regionální značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě, a především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území.
Více na www.regionalni-znacky.cz
Potravina produkovaná šetrným způsobem
Označení Potraviny produkované šetrným způsobem vzniklo výhradně pro účel prodeje na Tržišti, jinde ho nenajdete. Pokud chce trhovec označení použít, musí splnit minimálně podmínku pěstování bez chemických hnojiv a postřiků, chovatelé se pak musí obejít bez zbytečných pesticidů antibiotik, k chovu přistupovat udržitelným a k zvířatům důstojným způsobem. Proč konkrétně potravina nese toto označení, se dozvíte v popisu produktu.
Stop plýtvání potravinami
S tímto logem se setkáte pouze na našem Tržišti. Označuje potraviny, které jsou určené ke spotřebě maximálně do 2 dne. Termín spotřeby najdete vždy po rozkliknutí produktu. Koupí takovéto potraviny znatelně ušetříte a navíc zabráníte zbytečnému plýtvání potravinami.